Godziny pracy sekretariatu szkolnego

Godziny pracy sekretariatu oraz Komisji Rekrutacyjnej Zespołu Szkół SRKAK w Chorzowie

Składanie potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły,zaświadczenia o wynikach egzaminu 

21.06 - 09.00 - 13.00
24.06 - 08.00 - 15.00
25.06 - 08.00 - 15.00
26.06 - 08.00 - 15.00
27.06 - 08.00 - 15.00
28.06 - 08.00 - 15.00 

Dostarczanie oryginałów dokumentacji objętej regulaminem rekrutacji do LO :
16.07- 25.07 - 09.00 do 15.00 

W pozostałe dni wakacji,tj od 01.07 do 19.08 sekretariat czynny będzie od 09.00- 13.00

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44,
32 246 06 51
tel. kom.: 721 400 301
fax: 32 246 06 50
Email: sekretariat@katolik-chorzow.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Dyżur kontaktowy : każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach (I piętro). 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola