Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AK im. Kard. Prym. A. Hlonda w Chorzowie w związku z wystąpieniem COVID-19

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją MEN już od dziś następuje stopniowe odmrażanie edukacji. W związku z tym jesteśmy zobligowani do wprowadzenia pewnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu szkoły. Działania będą podejmowane według harmonogramu zaproponowanego przez MEN i oparte będą na procedurach stworzonych na podstawie wytycznych wydanych przez MEN i GIS.  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. kard.prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie w związku z wystąpieniem
COVIS-19: 

Procedura
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44
tel. kom.: 721 400 301
fax: 32 246 06 50
Email: sekretariat@katolik-chorzow.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Dyżur kontaktowy: każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach (I piętro). 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola