O Patronie

  

5 lipca w 1881 w Brzęczkowicach (dzielnica Mysłowic) w rodzinie dróżnika kolejowego urodził się August Józef Hlond, prymas Polski w latach 1926-1948, patron naszej szkoły.

W 1896 r. wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego, a po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w 1905 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie. W 1922 r. Ojciec św. Pius XI mianuje ks. Hlonda administratorem apostolskim Górnego Śląska, a po trzech latach pierwszym biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji katowickiej.

W 1923 powołał do życia tygodnik Gość Niedzielny, który jest wydawany do dziś. Do jego większych osiągnięć należy zaliczyć poświęcenie kościoła polskiego pw. Najświętszej MP Wspomożycielki w dzielnicy Kobanya (w Budapeszcie), oraz udzielenie błogosławieństwa prymasowskiego O. Ignacemu Posadzemu, wyruszającemu wraz z kilkoma kandydatami do Potulic.

Prymas Hlond wydał wiele listów, m.in. "O ducha chrześcijańskiego w Polsce", "O życiu parafialnym", "W sprawie bezrobotnych", oraz "O chrześcijańskie zasady życia państwowego". W roku 1945 prymas został aresztowany przez tajną policję niemiecką, oraz był zmuszany do wydania oświadczenia nakazującego Polakom powstanie przeciwko ZSRR. Po kilku zmianach obozów internowania został uratowany przez armię amerykańską.

Po wojnie wrócił do Polski żeby, jak to ujął, "goić rany zadane kościołowi przez wojnę". Wielokrotnie uczestniczył on w pielgrzymkach na Jasną Górę. Za życia poświęcił wiele obiektów, takich jak Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie, czy Seminarium zagraniczne w Poznaniu. W ostatnim czasie życia Hlond zachorował na zapalenie wyrostka robaczkowego. Pomimo operacji umarł.

W ostatnich chwilach życia mówił do lekarzy: "W obliczu śmierci trzeba być radosnym, śmierć trzeba przyjąć pogodnie, jest ona przejściem do lepszego życia. Jest drogą do wieczności. Wszystkich nas to spotka. Dziękuję Panom za wszystkie zabiegi. Nie mam do nikogo żalu. Teraz nie mam już żadnych zaległych rachunków. Mogę odejść i odchodzę z radością. Pracowałem dla Chrystusa i Polski i pracowałbym jeszcze, ale wszystko w ręku Boga i Matki Najświętszej. (...) Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzania Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego. Byłem zawsze wiernym synem Kościoła św. i sumiennie wypełniłem zlecenia Ojca św., bo widziałem w nim zastępcę Chrystusa na ziemi". Kardynał Prymas August Hlond zmarł w piątek 22 października 1948 r. o godz. 10.30 w szpitalu sióstr Elżbietanek. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Kardynał Adam Sapieha. Szczątki doczesne Kard. Prym. są złożone w kaplicy Najświętszego Sakramentu w gruzach katedry warszawskiej.

 

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44
tel. kom.: 721 400 301
fax: 32 246 06 50
Email: sekretariat@katolik-chorzow.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Dyżur kontaktowy: każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach (I piętro). 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola