Realizujemy projekt: „GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!”

ADRESAT PROJEKTU:
Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego


GŁÓWNY CEL:
przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

 

REALIZATOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ IM. KARD. PRYMASA AUGUSTA HLONDA W CHORZOWIE

 

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania

 1. Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” Przybliżenie historii Regionu Solidarności: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego i Częstochowskiego.
 • „Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. 
 1. Młode pokolenia o  „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY
 • „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna); 
 • „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki; 
 • „Tropiciele historii” – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu, Konkurs plastyczno-literacki /odnalezienie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach; 
 • Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN; 
 •  Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni,  przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami), podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”. 

3. Odkrywamy historię „Solidarności”- wykłady dla nauczycieli historii, polonistów, zainteresowanych nauczycieli: 

 • Znane i nieznane o Częstochowskiej/ Śląsko-Dąbrowskiej/ Podbeskidzkiej Solidarności; 
 • Zdarzenia, które obudziły  „ducha wolności”; 
 • Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”; 
 • Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu; 
 • Notacje świadków wydarzeń.