KADRA PEDAGOGICZNA

Katolik Chorzów Szkoła nauczyciel dyrektor

Dorota Delawska

Dyrektor,
nauczyciel przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie

Monika Góra

Monika Góra

Zastępca dyrektora szkoły,
nauczyciel języka niemieckiego

Agata Bernad

psycholog

Dominik Bieniek

edukacja wczesnoszkolna, religia

Martyna Danisz

wychowawca świetlicy

Gabriela Deckert

edukacja wczesnoszkolna

Anna Goj

muzyka

Ewa Górecka

bibliotekarz, nauczyciel wspomagający kształcenie

Anna Grec

matematyka

Aleksandra Grycman

język angielski

Magdalena Halicz

język angielski

Anna Jonik-Waszak

język niemiecki

Ksiądz Szymon Kiera

religia

Aneta Kobierska

opiekun świetlicy

Beata Kopciuch

matematyka

Mariusz Kudła

informatyka, robotyka

Anna Lebkichler

nauczyciel wspomagający kształcenie

Beata Łamik

koordynator pracy świetlicy

Agnieszka Marekwia-Wójcik

matematyka i informatyka

Magdalena Mądry-Cieśla

wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Mościcka-Bogacz

koordynator pomocy
pedagogiczno – psychologicznej

Jacek Mośny

wychowanie fizyczne

Małgorzata Ochabowicz

język włoski

Stanisław Odróbka

język angielski i wychowanie fizyczne

Aleksandra Pankiewicz

biologia

Barbara Pawełek

geografia

Mariola Przybył

historia

Krzysztof Sacha

filozofia

Iwo Scelina

język polski

Monika Stencel

edukacja wczesnoszkolna

Barbara Szymczak

język polski

Barbara Urbaniak

pedagog

Katarzyna Widera

chemia, fizyka

Bartłomiej Wower

wychowanie fizyczne

Lidia Woźnik

matematyka

Dariusz Wójcicki

wychowanie fizyczne

Lucyna Życińska

język angielski