RADA SZKOŁY

Rada Szkoły jest społecznym organem wewnętrznym szkoły, powstałym na podstawie ustawy o systemie
oświaty, jako forma porozumienia i współpracy społeczności szkolnej. W chorzowskim Katoliku istnieje
od momentu powołania szkoły co jest dowodem na bardzo silne poczucie wspólnoty, którą tworzą
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Jest to bowiem organ reprezentujący całą społeczność szkolną a celem
jego działalności jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i uzgadniania interesów wszystkich
członków szkolnej społeczności.

W roku szkolnym 2020/2021 w skład Rady Szkoły wchodzą:
Pan Maciej Pieniążek – przewodniczący
Reprezentanci rodziców – pani Adrianna Kotala, pan Michał Kościukiewicz
Reprezentanci nauczycieli – panie Magdalena Halicz, Aleksandra Pankiewicz, panowie Mariusz Kudła
oraz Dariusz Wójcicki
Reprezentanci uczniów – Maria Moroń, Zuzanna Pieniążek, Szymon matyja, Przemysław Dylus

Zgodnie z regulaminem działalności w skład Rady wchodzą również : przedstawiciel Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz kapelan Szkoły.

W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.

Katolik Chorzów Szkoła