RADA RODZICÓW

Rada rodziców jest organem szkolnym, reprezentowanym przez rodziców uczniów szkoły. Powoływana jest w celu współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw, które wiążą się ze statutowymi zadaniami szkoły dotyczącymi kształcenia i funkcjonowania. Jest platformą do dyskusji, wymiany pomysłów i podejmowania decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących liceum, zawsze z naciskiem na transparentność, odpowiedzialność i zaangażowanie. Wszyscy członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie. Celem funkcjonowania Rady jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, organizacyjnego i społecznego Szkoły, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym, reprezentowanie interesów wszystkich członków społeczności szkolnej oraz promowanie otwartego dialogu i współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej:

  • Renata Polończyk-Bociąga,
  • Bartosz Witała,
  • Marta Furtak,
  • Magdalena Kończyk,
  • Patrycja Repczuk
Skład Rady Rodziców  Liceum Ogólnokształcące:
  • Anna Sołtysiak-Blachnik,
  • Tomasz Szyszka,
  • Krzysztof Ziuziański
Katolik Chorzów Szkoła