Katolik Chorzów Szkoła

Statut Liceum Ogólnokształcącego
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Katowickiej

Katolik Chorzów Szkoła

Statut Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Katowickiej

Katolik Chorzów Szkoła

Regulamin pracy szkoły obowiązujący
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Katolik Chorzów Szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Katolik Chorzów Szkoła

Regulamin biblioteki

Katolik Chorzów Szkoła

Regulamin pracy zdalnej

Katolik Chorzów Szkoła

Regulamin świetlicy

Katolik Chorzów Szkoła

Karta zgłoszenia do świetlicy

Katolik Chorzów Szkoła

Jednodniowe upoważnienie

Katolik Chorzów Szkoła

Oświadczenie o stanie zdrowia
i zgoda na pomiar temperatury

Katolik Chorzów Szkoła

Procedura ubiegania się ucznia o indywidualny program lub indywidualny tok nauczania

Katolik Chorzów Szkoła

Procedura organizowania nauczania
indywidualnego

Katolik Chorzów Szkoła

Procedury reagowania w  przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Katolik Chorzów Szkoła

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM PRZEZ DOROSŁYCH I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA

Katolik Chorzów Szkoła

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku gdy uczeń jest ofiarą wypadku

Katolik Chorzów Szkoła

Procedura zwolnienia z wybranych zajęć
na dłuższy okres