RADA SZKOŁY

Rada Szkoły jest społecznym organem wewnętrznym szkoły, powstałym na podstawie ustawy o systemie oświaty, jako forma porozumienia i współpracy społeczności szkolnej. W chorzowskim Katoliku istnieje
od momentu powołania szkoły co jest dowodem na bardzo silne poczucie wspólnoty, którą tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Jest to bowiem organ reprezentujący całą społeczność szkolną a celem
jego działalności jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i uzgadniania interesów wszystkich członków szkolnej społeczności.

Rada Szkoły rok szkolny 2023/24:
Zarząd: Tomasz Żak, Dariusz Wójcicki, Zofia Skiba,
Członkowie: Adrianna Kotala, Renata Polończyk-Bociąga, Anna Sołtysiak-Blachnik, Aleksandra Pankiewicz, Magdalena Halicz, Mariusz Kudła, Amelia Zielińska, Stanisław Dera, Bartosz Piotrowski
 

Zgodnie z regulaminem działalności w skład Rady wchodzą również : przedstawiciel Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz kapelan Szkoły.

W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.

Katolik Chorzów Szkoła