NUMERY KONT SZKOŁY

Dziękując za ubiegłoroczne wpłaty, które umożliwiły nam podjęcie ważnych prac
remontowych i rozpoczęcie działań zmierzających do przebudowy szkolnego poddasza,
zwracamy się z prośbą o dalsze wsparcie. To właśnie wsparcie finansowe rodziców
umożliwia nam rozwój. Dzięki niemu podejmować możemy wciąż nowe inicjatywy
służące przede wszystkim naszym uczniom.
Z góry serdecznie dziękuję za wszelką okazaną życzliwość.

Numery kont szkolnych:
Darowizna na rzecz szkoły:
40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty
ubezpieczenie ucznia, duplikaty dokumentów szkolnych
76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

nr konta do wpłat tytułem za obiady:
54 1050 1243 1000 0022 7592 6380  ING Bank Śląski