Przygotowanie młodego człowieka, przez kształtowanie jego umysłu
i ducha do zdobywania wiedzy,
która stawać ma się mądrością, pomagać we wzrastaniu w łasce u Boga i ludzi,
oraz która czyni go aktywnym twórcą społecznej odnowy.

SZKOŁA

Katolik Chorzów istnieje od 1991 r. Wówczas Szkoła powołana została jako Katolickie Liceum Ogólnokształcące. W roku 1999 działalność szkoły rozszerzona została o klasę gimnazjalną. Od roku szkolnego 2001/2002 placówka jest szkołą publiczną. Po 25 latach ciągłego i dynamicznego rozwoju, odpowiadając na zapotrzebowanie edukacyjne oraz w związku z reformą edukacji, otworzyliśmy także Szkołę Podstawową.

Katolik Chorzów to miejsce wyjątkowe, gdzie każdy uczeń może liczyć na podmiotowe i indywidualne traktowanie.

CO WYRÓŻNIA KATOLIKA?

Katolik w Chorzowie to przede wszystkim wysoki poziom kształcenia, ale także niepowtarzalna, rodzinna i przyjazna atmosfera,
która sprawia, że uczniowie wiążą się z „Katolikiem” na różnych poziomach kształcenia, na wiele lat…

Katolik w Chorzowie to gwarancja jakości!
Od wielu lat cieszymy się uznaniem w rankingach Perspektyw, otrzymując tytuł “Srebrnej Szkoły”.

Katolik w Chorzowie – wybory młodzieży to dla nas priorytet!
Specjalnie przygotowane profilowo klasy stawiają czoła wymaganiom dynamicznie zmieniających się zmian w szkolnictwie średnim oraz wyższym.
Rozwijamy pasje, realizujemy marzenia. Sprawdź ofertę!

Katolik w Chorzowie rozwija pasje!
Uczniowie Katolika na co dzień rozwijają swoje pasje i marzenia w kołach zainteresowań.
Kółka zainteresowań SP
Kółka zainteresowań LO
Tu rodzą się przyjaźnie, realizują marzenia.
Sprawdźcie sami i dajcie się zaskoczyć!

Katolik w Chorzowie to solidne wsparcie dla uczniów uzdolnionych.
Uzdolnionym uczniom proponujemy zindywidualizowane programy nauczania z możliwością uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

Katolik w Chorzowie lubi swoich uczniów!
Naszych uczniów traktujemy indywidualnie, z troską pochylamy się nad ich codziennością i problemami. Priorytetem działań wychowawczych są częste, indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami.

Katolik w Chorzowie dba o rozwój duchowy!
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia raz w tygodniu, a także z okazji szczególnych świąt, we Mszy Św. w kaplicy, która mieści się w budynku szkoły.

Katolik w Chorzowie dba o kondycję fizyczną!
W szkole prężnie działa sekcja wspinaczki, organizujemy obozy narciarskie oraz inne wyjazdy sportowe (zakończenie sezonu, treningi, wewnętrzne zawody itp.). W szkole działa i odnosi sukcesy szkolna sekcja siatkówki. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem CSC organizujemy wyjazdy uczniów na międzynarodowe warsztaty w ramach programu „Młodzież w Działaniu” oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia turystyczne (spływy kajakowe, rajdy szkolne) oraz szkolne wyprawy. Odwiedziliśmy już 3 kontynenty!

Katolik w Chorzowie myśli praktycznie!
W Katoliku uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień i certyfikatów, które pomogą wejść w dorosłe życie:

  • uprawnienia instruktora – narciarstwo zjazdowe,
  • kurs do prac na wysokościach technikami alpinistycznymi (po 18. roku życia),
  • kurs wspinaczki skałkowej,
  • kurs operatora sztucznej ścianki wspinaczkowej,
  • kurs języka migowego o profilu społecznym,
  • kurs wychowawców różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kurs prawa jazdy z rabatem na cenę.

Katolik w Chorzowie to wyjazdy zagraniczne!
Dwa razy do roku prowadzimy wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Niemczech (Marienschulle w Essen-Werden), we Włoszech (Instituto Tecnico w Termoli) oraz w Bicske na Węgrzech.

Katolik w Chorzowie myśli o studiach!
Nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Akademią Medyczną i Akademią Sztuk Pięknych. Nasi uczniowie korzystają z zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich, a także z dedykowanych wykładów i warsztatów organizowanych na terenie uczelni.

Katolik w Chorzowie dba o dyslektyków!
Uczniowie z dysleksją mogą liczyć na pomoc w ramach zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu.

Katolik w Chorzowie to nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie!
Każda klasopracownia jest nowocześnie wyposażona (tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, systemy nagłośnienia, pomoce naukowe itd.). Chętni uczniowie mają szansę uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (w stopniu podstawowym ECDL oraz w stopniu zaawansowanym ECDL-A).

Katolik w Chorzowie to nauka z egzaminatorami!
Większość zajęć lekcyjnych w Katoliku jest prowadzona przez nauczycieli z uprawnieniami Egzaminatora Państwowego.