Patronem naszej Szkoły jest prymas Polski w latach 1926-1948 - August Józef Hlond

Katolik Chorzów Szkoła patron Hlond

Urodził się 5 lipca w 1881 w Mysłowicach w rodzinie dróżnika kolejowego. W 1896 r. wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego, a po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w 1905 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie. W 1922 r. Ojciec św. Pius XI mianował ks. Hlonda administratorem apostolskim Górnego Śląska, a po trzech latach pierwszym biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji katowickiej.

W 1923 powołał do życia tygodnik “Gość Niedzielny”, który jest wydawany do dziś.
Prymas Hlond wydał wiele listów, m.in. “O ducha chrześcijańskiego w Polsce”, “O życiu parafialnym”, “W sprawie bezrobotnych”, oraz “O chrześcijańskie zasady życia państwowego”. W roku 1945 został aresztowany przez tajną policję niemiecką oraz był zmuszany do wydania oświadczenia nakazującego Polakom powstanie przeciwko ZSRR. Po kilku zmianach obozów internowania został uratowany przez armię amerykańską.

Zmarł po operacji wyrostka robaczkowego. W ostatnich chwilach swojego życia mówił do lekarzy: “W obliczu śmierci trzeba być radosnym, śmierć trzeba przyjąć pogodnie, jest ona przejściem do lepszego życia. Jest drogą do wieczności. Wszystkich nas to spotka. Dziękuję Panom za wszystkie zabiegi. Nie mam do nikogo żalu. Teraz nie mam już żadnych zaległych rachunków. Mogę odejść i odchodzę z radością. Pracowałem dla Chrystusa i Polski i pracowałbym jeszcze, ale wszystko w ręku Boga i Matki Najświętszej. (…) Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzania Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego. Byłem zawsze wiernym synem Kościoła św. i sumiennie wypełniłem zlecenia Ojca Świętego, bo widziałem w nim zastępcę Chrystusa na ziemi”.
Kardynał Prymas August Hlond zmarł w piątek, 22 października 1948 r., w szpitalu sióstr Elżbietanek. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Kardynał Adam Sapieha. Szczątki doczesne Kardynała Prymasa są złożone w kaplicy Najświętszego Sakramentu w gruzach katedry warszawskiej.