Terminarz pracy Komisji Rekrutacyjnej w dniach 8-13 lipca 2022 r.

grafika z napisem rekrutacja ważne terminy
Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w chorzowskim Katoliku w dniach 8-13 lipca 2022 r.
 
Kandydaci otrzymują zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 8 lipca 2022r., stąd w dniach od 8 lipca 2022r. do 13 lipca 2022r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez złożenie kompletu dokumentów tzn. oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Przypominamy, że Kandydaci składają także kserokopię zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Terminarz pracy Komisji Rekrutacyjnej:
08.07.2022 r. – 10.00 – 14.00
11.07.2022 r. – 10.00 – 14.00
12.07.2022 r. – 10.00 – 14.00
13.07.2022 r. – 10.00 – 15.00
Potwierdzenie woli nauki w naszej szkole będzie można złożyć w sekretariacie lub mailowo w dniach:
21-22 oraz 25-28 lipca 2022 r. w godzinach 10.00-13.00.
Skip to content