Kochani!!! Wracamy do szkoły!

Kochani!!! Wracamy do szkoły!

Decyzją premiera od 4 maja wracamy stopniowo do nauki stacjonarnej!

Opublikowany na stronie rządowej harmonogram przewiduje :

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

O szczegółowych zasadach pracy szkoły poinformują wkrótce Was wychowawcy klas.

Już teraz jednak uczniowie klas 1 – 3 mogą pakować swoje tornistry!

Skip to content