Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Adres: ul. Kobylińskiego 4
40-026 Katowice
Nr telefonu – +48 782 782 000

Przedstawiciel Zarządu Głównego spotyka się ze stronami w siedzibie Zarządu, po umówieniu telefonicznym.

Od 1990 r. działa w naszej archidiecezji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (powstało jako drugie w Polsce), które w tej chwili liczy około 600 członków skupionych w 28 kołach parafialnych.
Głównym miejscem pracy Stowarzyszenia są Koła Parafialne, które działają w konkretnym środowisku i są uwrażliwione na potrzeby i problemy jego rodzin.

Do zadań Stowarzyszenia należy między innymi:

  • troska o zachowanie i właściwy rozwój życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • szeroko rozumiana troska o małżeństwa i rodziny,
  • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży np. Stowarzyszenie powołało i prowadzi 10 szkół katolickich pracujących w 5-ciu Zespołach *)
  • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Na działalność Stowarzyszenia w sferze formacyjnej składają się między innymi: dni skupienia (dla całego Stowarzyszenia 4 w roku oraz w poszczególnych Kołach według zapotrzebowania i zgodnie z realizacją programu formacyjnego), pielgrzymki, parafialne dni rodziny często organizowane w formie festynów, wykłady i warsztaty oraz spotkania formacyjne w kołach parafialnych, dni skupienia dla nauczycieli szkół Stowarzyszenia, rodziców i uczniów (m.in. wyjazdy formacyjno-integracyjne), udział członków Stowarzyszenia w Rekolekcjach Małżeńskich typu Marriage Encounter oraz Porekolekcyjnych Spotkaniach Małżeńskich ( rodzice + dzieci), uczestnictwo we Mszach św. w intencji rodzin (w parafiach) i w spotkaniach z elementami katechezy i dzielenia się swoim przeżywaniem wiary, udział w uroczystościach kościelnych i narodowych, organizowanie bali i zabaw bezalkoholowych ze zbiórkami na cele statutowe (ochronki, kolonie charytatywne, pomoc potrzebującym) jest elementem jednoczącym i promującym pozytywne wzorce, udział w zajęciach z młodzieżą dotyczących przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie, akcja zapraszania do swoich domów starszych dzieci z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych daje możliwość przekazania wartości, spotkania rodzin, prowadzenie ochronek, koloni, zimowisk, akcje charytatywne, imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Św. Mikołaja, opłatek, itp.) i inne formy podejmowane przez członków Stowarzyszenia w ich środowiskach. Te działania służą promocji wartości chrześcijańskich, promocji zdrowej rodziny opartej o wiarę i jej wiernej w różnych sytuacjach codzienności (Katowicki Kongres Rodziny 1997), a także w sytuacjach ekstremalnych (np.: Marsz w Obronie Życia, apel Nie zabijaj,). Aktywne włączenie się w referendum i wybory do parlamentu europejskiego poprzez promowanie i popierania konkretnych stanowisk i ludzi znanych z postaw i działań zgodnych z zasadami Ewangelii- to mała cegiełka w dążeniu do tego, by reprezentowały nas osoby kompetentne i równocześnie etyczne. Systematyczna współpraca naszych Szkół ze szkołami innych krajów Europy zbliża i pozwala lepiej się rozumieć (m.in. Belgia, Niemcy, Włochy, Francja).

Chociaż zasadniczym miejscem działania Stowarzyszenia jest parafia, istotne jest to, że powstała Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, co umożliwia działania na forum krajowym. Ważne jest to, że Stowarzyszenie stanowi miejsce spotykania się i płaszczyznę współpracy liderów i członków różnych wspólnot i ruchów, a dzięki posiadanej osobowości prawnej szersze działania są bardziej skuteczne i dają w praktyce większe możliwości. Szerzenie pozytywnych wzorców i promowanie dobra daje szansę, że świat wokół nas może stać się lepszy. Zarząd Główny dokłada wszelkich starań, aby zaktywizować środowiska rodzin katolickich i zachęcić je do stowarzyszania się. Sprawa ta ma szczególną wagę w obecnej sytuacji społeczno-politycznych przemian, które nie powinny odbywać się bez świadomego głosu katolików, a szczególnie rodzin katolickich.

Opracowała Teresa Malicka

źródło:
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl