Projekt: NOWOCZESNA SZKOŁA - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

BENEFICJENT:

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

 

REALIZATOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ IM. KARD. PRYMASA AUGUSTA HLONDA W CHORZOWIE

 

 

Celem projektu było zwiększenie jakości edukacji ogólnej w naszym Zespole Szkół w Chorzowie w kontekście umiejętności kluczowych na rynku pracy co jest jednym z priorytetów Strategii Europa 2020.
Cel został osiągnięty poprzez organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, zajęć wyrównawczych, warsztatów, wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy z wykorzystaniem narzędzi TIK, doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, szkolenia dla kadry nauczycieli. 

 • Zajęcia były skierowane do uczniów klas IV–VIII. W projekcie wzieło udział 126 uczniów
  (60 dzieci) i 26 nauczycieli (21 kobiet).
 • Wartość projektu: 291 673,69 zł,
  w tym wkład Funduszy Europejskich: 247 922,63
 • Okres realizacji projektu: IX 2021 – VI 2023 r.

Osoba do kontaktu, koordynator szkolny:
Agnieszka Mościcka-Bogacz
mail: a.moscicka-bogacz@katolik-chorzow.edu.pl

Zadania w projekcie obejmowały: 

I. Zajęcia wyrównawcze

 1. Matematyka, 3 grupy – zajęcia po 1 godz. w tygodniu na grupę przez 25 tygodni w roku szkolnym (150 godzin).
  Efekty: rozwijanie kompetencji matematycznych, TIK i kreatywności, lepsze wyniki w nauczaniu i na egzaminie zewnętrznym.
 2. Język angielski, 4 grupy – zajęcia po 1 godz. w tygodniu na grupę przez 25 tygodni w roku szkolnym (200 godzin).
  Efekty: rozwijanie kompetencji językowych, TIK i umiejętności rozumienia. 
 3. Język włoski, 1 gr. – zajęcia po 1 godz. w tygodniu na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (50 godzin). 
  Efekty: rozwijanie kompetencji językowych, TIK i umiejętności rozumienia. 
 4. Język niemiecki, 1 gr. – zajęcia po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (50 godzin).
  Efekty: rozwijanie kompetencji językowych.

II. Warsztaty, koła zainteresowań i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu.

 1. Język angielski, 4 grupy – zajęcia po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (200 godzin).
  Z
  akres: konwersacje w j. angielskim; kultura krajów anglosaskich.
  Efekty: rozwijanie kompetencji językowych i TIK, lepsze wyniki w nauczaniu i na egzaminie zewnętrznym.
 2. Informatyka, 1 gr., zajęcia po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (50 godzin).
  Z
  akres: multimedia, informatyka, tworzenie prezentacji.
  E
  fekty: rozwijanie kompetencji TIK, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, innowacyjność.
 3. Szachy, 3 gr. – zajęcia po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (150 godzin).

III. Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu 

 1. Przyroda, 2 gr. – zajęcia po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (100 godzin).
  Zakres: edukacja ekologiczna, natura człowiek, eksperymenty, organizmy żywe, klasyfikacje organizmów żywych, flora i fauna Polski, laboratorium.
  E
  fekty: rozwijanie kompetencji przyrodniczych TIK i kreatywności, umiejętność wykonania eksperymentu i doświadczenia podczas nabywania wiedzy, lepsze wyniki w nauczaniu, wysokie wyniki egzaminu.
 2. Biologia, 2 gr. – zaj. po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (100 godzin).
  Zakres: botanika, zoologia, profilaktyka zdrowotna, ochrona środowiska, zjawiska przyrodnicze, mikrobiologia.
  Efekty: poprawa wyników w nauczaniu i na egzaminie zewnętrznym rozwijanie kompetencji przyrodniczych, rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, umiejętność przeprowadzenia
  eksperymentów i doświadczeń. 
 3. Fizyka, 2 gr. – zaj. po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (100 godzin).
  Z
  akres: zjawiska fizyczne, prawa i teorie fizyki, tworzenie przez uczniów własnych doświadczeń.
  Efekty: rozwijanie kompetencji przyrodniczych TIK i kreatywność, umiejętność wykonania eksperymentu.
 4. Chemia, 2 gr. – zaj. po 1 godz. w tyg. na grupę przez 25 tyg. w roku szkolnym (100 godzin).
  Zakres: wykorzystanie gier planszowych i online, poprzez metodę praktycznych działań, badań, prac projektowych – stworzenie przez uczniów własnych doświadczeń, chemia 
  organiczna i nieorganiczna.
  Efekty: rozwijanie kompetencji przyrodniczych TIK i kreatywności, umiejętność wykonania eksperymentu i doświadczenia podczas nabywania wiedzy.

IV. Planowane szkolenia:

 1. Kurs dydaktyki matematyki, 10 godzin (maksymalnie 2 dni) kurs dla 8 nauczycieli (8 kobiet). 
 2. Kurs jak pracować z dzieckiem zdolnym, 5 godzin (1 dzień) kurs dla 25 nauczycieli, w tym 20 kobiet.   

V. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni szkolnych.