Zebrania z rodzicami

zebrania z rodziacami
Zapraszamy serdecznie rodziców na pierwsze spotkania z wychowawcami.
klasy 1,2,3,4.5 i 6 SPśrodę 7 września o 17.00
klasy 7,8 SP oraz LOczwartek o 17.00

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych:
1.11, 11.11, 6.01, 1.05, 3.05, 8.06,
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10, 31.10, 2.05, 9.06,
4,5,8 maja – matura , dzień wolny dla SP i LO
23,24,25 maja – egzaminy klas VIII dzień wolny dla SP i LO
Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022 – 31.12.2023
Wiosenna przerwa świąteczna – 6-11.04.2023
I semestr – 2.09 – 13.01
Ferie – 16 – 27.01.2023
II semestr 30.01 – 23.06.2023

Ubezpieczenie NW oferuje firma INTERRISK – składka jednorazowa na cały rok
szkolny wynosi 62 zł, prosimy o wpłaty na konto szkoły:
76 1050 1243 1000 0022 7592 6372,
Kwota ubezpieczenia: 25 000 zł.
(w tytule – imię, nazwisko dziecka, klasa oraz rodzaj opłaty)
Jeśli rodzic ubezpiecza dziecko indywidualnie to prosimy aby wysłać na adres
mailowy sekretariatu lub przez konto Librus krótką informację/ oświadczenie.

Zamawianie obiadów będzie możliwe od 15 września, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie lub przesłaniu zamówienia na adres mailowy:
sekretariat@katolik-chorzow.edu.pl
Jadłospis udostępniony będzie na stronie szkoły. Płatności należy regulować za dany miesiąc z góry na konto szkoły:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

w tytule: imię, nazwisko ucznia, klasa, dopisek: „za obiady”

Dziękując za ubiegłoroczne wpłaty, które umożliwiły nam podjęcie ważnych prac
remontowych i rozpoczęcie działań zmierzających do przebudowy szkolnego poddasza,
zwracamy się z prośbą o dalsze wsparcie. To właśnie wsparcie finansowe rodziców
umożliwia nam rozwój. Dzięki niemu podejmować możemy wciąż nowe inicjatywy
służące przede wszystkim naszym uczniom.
Z góry serdecznie dziękuję za wszelką okazaną życzliwość.

Numery kont szkolnych:
Darowizna na rzecz szkoły:
40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty
/obiady, ubezpieczenie ucznia, duplikaty dokumentów szkolnych/
76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Stowarzyszenie CSC zaprasza na zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia na ściance wspinaczkowej,
  • zajęcia rytmiczno-muzyczne,
  • zajęcia teatralne.
    Szczegóły i kontakt 721-400-301
Skip to content