𝐗𝐈𝐈𝐈 𝐍𝐨𝐜𝐧𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲❗

grafika z napisem Nocny Maraton Matematyczny data 18.11.2022 r.

𝐙𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐧𝐚 𝐗𝐈𝐈𝐈 𝐍𝐨𝐜𝐧𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲

18.11.2022 r. w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie odbędzie się kolejny Nocny Maraton Matematyczny.
W tym roku w zmaganiach będą uczestniczyć licealiści oraz uczniowie klas 8 szkół podstawowych.

 1. Nocny Maraton Matematyczny jest konkursem miejskim adresowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie.
 3. Organizator może zaprosić do udziału szkoły z poza miasta Chorzów.
 4. Organizator może poprosić o udział w pracach komisji konkursowej nauczycieli uczestników konkursu.
 5. Każda szkoła może zgłosić jedną, trzyosobową reprezentację. Wyjątek stanowią zespoły szkół, można zgłosić reprezentację każdego typu szkoły. (np. 3 osoby ze szkoły podstawowej i 3 osoby z LO). Reprezentacja pracuje zespołowo.
 6. Podczas trwania konkursu zabrania się korzystania z wszelkiego rodzaju środków łączności. Jedyną dozwoloną pomocą są tablice matematyczne i kalkulatory udostępnione przez organizatorów. Szkoły podstawowe pracują bez kalkulatorów i tablic.
 7. Nocny Maraton Matematyczny dla szkół podstawowych rozpocznie się 18.11.22 r. (piątek) o godzinie 17.00, a przewidywane zakończenie o godzinie 20.00.
 8. Nauczyciele uczestników lub ich opiekunowie prawni zapewniają opiekę w drodze na konkurs i w drodze powrotnej. Osoby niepełnoletnie są odbierane przez osobę upoważnioną po zakończeniu konkursu, nie mogą wracać do domu bez opieki.
 9. Nocny Maraton Matematyczny dla szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 18.11.22 r. (piątek) o godzinie 18.00, a przewidywane zakończenie o godzinie 22.00.
 10. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia pisemnej zgody na przebywanie w czasie konkursu na terenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie i dostarczenie jej na konkurs.
  Osoby nie posiadające pisemnej zgody nie będą mogły brać udziału w konkursie, nie zostaną wpuszczone na teren ZSSRKAK.
 11. Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z:
  – 50 pytań zamkniętych dla szkół podstawowych rozwiązywanych w czasie 120 minut,
  – 100 pytań zamkniętych dla szkół ponadpodstawowych rozwiązywanych w czasie 180 minut
 12. Do każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi, wybraną odpowiedź należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi przez zakolorowanie odpowiedniej kratki.
 13. Za każdą prawidłową odpowiedź nalicza się 1 punkt, nie ma punktów ujemnych za nieprawidłowe odpowiedzi.
 14. Uczniowie z różnych szkół pracują w osobnych salach, z powodu pandemii spotykają się na sali gimnastycznej jedynie na podsumowaniu konkursu, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych nie spotykają się.
 15. Organizator ogłasza wyniki bezpośrednio po jego zakończeniu, wręczenie nagród ma miejsce po ogłoszeniu wyników.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, zmiany terminu lub całkowitego odwołania konkursu.
Skip to content