Kalendarium roku szkolnego 2023/24

Witraż przedstawiający arcybiskupa Augusta Hlonda z motto: Nie to co nowe, ale to co prawdziwe zbawi Polskę
"Nie to co nowe, ale to co prawdziwe zbawi Polskę” August Hlond

Szanowni Państwo!

Od ponad 30 lat chorzowski Katolik realizuje słowa swojego patrona – kształci na najwyższym poziomie młodych ludzi,
wspierając ich jednocześnie w rozwoju pasji i zainteresowań. Najwyższe wyniki egzaminów zewnętrznych w mieście i jedne z najwyższych w regionie, wymiany międzynarodowe, wyjazdy
sportowe, a wreszcie rodzinna atmosfera i relacje międzyludzkie oparte na wartościach chrześcijańskich to atuty tego miejsca. Cieszę się niezmiernie, że dostrzegą je kolejne pokolenia uczniów i ich rodziców, o czym świadczy Państwa obecność w gronie naszej szkolnej społeczności.

U progu nowego roku szkolnego życzę nam wszystkim, aby był on pełen Bożej łaski. „Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia” (Flp 4, 13). Niech te słowa dodadzą nam skrzydeł – pozwolą zrealizować nasze plany i spełniać marzenia. Niech szkolne spotkania przyniosą całej wspólnocie wiele możliwości zdobycia wiedzy, ale i wzrastania w wierze i formacji duchowej, budowania najpiękniejszych przyjaźni i pielęgnowania wspólnych relacji.

Z wyrazami szacunku
Dorota Delawska
dyrektor szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych:
2.05, 6.05, 7.05, 8.05, 9.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 31.05

Zimowa przerwa świąteczna:
23.12.2023 r. – 01.01.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:
28.03.2024r-2.04.2024 r.

I semestr – 4.09.2023 r. – 26.01.2024 r.
ferie – 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.
II semestr – 12.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

Ubezpieczenie NW oferuje firma INTERRISK – składka jednorazowa na cały rok
szkolny wynosi 63 zł, prosimy o wpłaty na konto szkoły:
76 1050 1243 1000 0022 7592 6372,
Kwota ubezpieczenia: 30 000 zł.
(w tytule – imię, nazwisko dziecka, klasa oraz rodzaj opłaty)
Jeśli rodzic ubezpiecza dziecko indywidualnie to prosimy aby wysłać na adres
mailowy sekretariatu lub przez konto Librus krótką informację/ oświadczenie.

Zamawianie obiadów będzie możliwe od 15 września, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie lub przesłaniu zamówienia na adres mailowy:
obiady@katolik-chorzow.edu.pl

koszt obiadow
I danie zupa-7,50 zł
II danie 12.50 zł
Jadłospis udostępniony będzie na stronie szkoły. Płatności należy regulować za dany miesiąc z góry na konto szkoły:

54 1050 1243 1000 0022 7592 6380  ING Bank Śląski

w tytule: imię, nazwisko ucznia, klasa, dopisek: „za obiady”

Dziękując za ubiegłoroczne wpłaty, które umożliwiły nam podjęcie ważnych prac
remontowych i rozpoczęcie działań zmierzających do przebudowy szkolnego poddasza,
zwracamy się z prośbą o dalsze wsparcie. To właśnie wsparcie finansowe rodziców
umożliwia nam rozwój. Dzięki niemu podejmować możemy wciąż nowe inicjatywy
służące przede wszystkim naszym uczniom.
Z góry serdecznie dziękuję za wszelką okazaną życzliwość.

Numery kont szkolnych:
Darowizna na rzecz szkoły:
40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty
/obiady, ubezpieczenie ucznia, duplikaty dokumentów szkolnych/
76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Stowarzyszenie CSC zaprasza na zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia na ściance wspinaczkowej,
  • zajęcia rytmiczno-muzyczne,
  • zajęcia teatralne.
    Szczegóły i kontakt 721-400-301
Skip to content