„Słowa warte” po raz czwarty

„Słowa warte” po raz czwarty

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim „Słowa warte”. 

Interesujesz się poezją? Lubisz prezentować się przed publicznością? Dbasz o kulturę słowa? Nie zwlekaj – zgłoś się do konkursu!

Tegoroczna edycja została zaplanowana na 28 lutego 2022 r.

Załączniki:

Konkurs recytatorski Słowa warte! jest pomyślany jako cykliczne przedsięwzięcie organizowane z okazji Dnia Języka Polskiego w lutym danego roku. Każdej edycji przyświeca motto zaczerpnięte z twórczości polskich autorów.

W roku 2022 – z racji dwusetnej rocznicy wydanie Poezji T.1 Adama Mickiewicza –konkurs realizowany jest pod hasłem Miej serce i patrzaj w serce!

Organizatorem konkursu recytatorskiego Słowa warte! jest przez Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół województwa śląskiego uczęszczających do siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 1. Utrwalanie kultury żywego słowa.
 2. Popularyzowanie twórczości polskich autorów.
 3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży.
 4. Rozwijanie możliwości twórczych młodzieży poprzez kształtowanie umiejętności głosowej interpretacji tekstu.
 5. Kształtowanie umiejętności świadomego odbioru tekstu.
 6. Kształtowanie postaw szacunku dla dorobku kulturowego Polski.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Uczczenia przypadającego w lutym Dnia Języka Polskiego.

Konkurs jest jednoetapowy. Rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

I – młodsza (uczniowie szkół podstawowych)

II – starsza (uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

Konkurs ma formę przeglądu indywidualnych interpretacji tekstu poetyckiego, dramatycznego lub prozatorskiego.

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest pod hasłem Miej serce i patrzaj w serce! (Adam Mickiewicz).

Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie recytacji i interpretacji polskiej poezji, fragmentu prozy lub dramatu z okresu romantyzmu wyrażającej uniwersalne wartości piękna, dobra, prawdy. Tematyka utworu jest dowolna.

28 lutego 2022 r., godz. 11:00,
Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie, ul. Kościuszki 11.

Ze względu na sytuację pandemiczną forma i termin przeprowadzenia konkursu mogą ulec zmianie, o czym organizator poinformuje uczestników co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym przeglądem.

 • do udziału w konkursie zapraszamy uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;
 • uczestnik jest zobowiązany do przygotowania indywidualnej prezentacji polskiego utworu poetyckiego, fragmentu prozy lub dramatu polskiego autora romantycznego;
 • treść prezentowanego utworu musi być spójna z hasłem tegorocznej edycji;
 • prezentacja utworu nie może przekraczać 4 minut;
 • wybrany tekst nie może zawierać wyrazów obraźliwych i wulgaryzmów, nie może godzić w czyjeś dobre imię;
 • warunkiem udziału jest przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik do regulaminu) wraz z podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych uczestnika do 31 stycznia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: konkurs.recytatorski@op.pl
  W tytule wiadomości należy wpisać: Słowa warte! Oryginał karty zgłoszenia i oświadczeń należy dostarczyć organizatorowi w dniu konkursu.
 1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych i wizerunku na stronie internetowej organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o niniejszym konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 721 400 301 lub 792 629 288.

Podsumowanie konkursu:

W tym roku uczestnicy recytowali poezję romantyczną, a najlepiej robili to Lena Kuchta, Emilia Kocot, Kasia Blachnik oraz Liwia Troncik i Przemek Dylus. Gratulujemy!

Obok występ laureatki – Leny Kuchta, która recytuje “Rękawiczkę” autorstwa Adama Mickiewicza.

Skip to content