XII Nocny Maraton Matematyczny!

Zapraszamy na XII Nocny Maraton Matematyczny!

05.11.21 r w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie odbędzie się kolejny Nocny Maraton Matematyczny. W tym roku w zmaganiach będą uczestniczyć licealiści oraz uczniowie klas 8 szkół podstawowych.

 1. Nocny Maraton Matematyczny jest konkursem miejskim adresowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie.
 3. Organizator może zaprosić do udziału szkoły z poza miasta Chorzów.
 4. Organizator może poprosić o udział w pracach komisji konkursowej nauczycieli uczestników konkursu.
 5. Każda szkoła może zgłosić jedną, trzyosobową reprezentację.

Wyjątek stanowią zespoły szkół, można zgłosić reprezentację każdego typu szkoły. (np. 3 osoby ze szkoły podstawowej i 3 osoby z LO)

Reprezentacja pracuje zespołowo.

 1. Podczas trwania konkursu zabrania się korzystania z wszelkiego rodzaju środków łączności. Jedyną dozwoloną pomocą są tablice matematyczne i kalkulatory udostępnione przez organizatorów.

Szkoły podstawowe pracują bez kalkulatorów i tablic.

 1. Nocny Maraton Matematyczny dla szkół podstawowych rozpocznie się 05.11.21 r. (piątek) o godzinie 17.00, a przewidywane zakończenie o godzinie 20.00.
 2. Nocny Maraton Matematyczny dla szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 05.11.21 r. (piątek) o godzinie 18.00, a przewidywane zakończenie o godzinie 22.00.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia pisemnej zgody na przebywanie w czasie konkursu na terenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie i dostarczenie jej na konkurs.

Osoby nie posiadające pisemnej zgody nie będą mogły brać udziału w konkursie, nie zostaną wpuszczone na teren ZSSRKAK.

 1. Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z :

– 50 pytań zamkniętych dla szkół podstawowych rozwiązywanych w czasie 120 minut,

– 100 pytań zamkniętych dla szkół ponadpodstawowych rozwiązywanych w czasie 180 minut.

 1. Do każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi, wybraną odpowiedź należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi przez zakolorowanie odpowiedniej kratki.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź nalicza się 1 punkt, nie ma punktów ujemnych za nieprawidłowe odpowiedzi.
 3. Uczniowie z różnych szkół pracują w osobnych salach, z powodu pandemii spotykają się na sali gimnastycznej jedynie na podsumowaniu konkursu, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych nie spotykają się.
 4. Organizator ogłasza wyniki bezpośrednio po jego zakończeniu, wręczenie nagród ma miejsce po ogłoszeniu wyników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, zmiany terminu lub całkowitego odwołania konkursu.
Skip to content